Derdengeldenrekening en box 3

Op derdengeldenrekening notaris gestort bedrag blijft behoren tot eigen vermogen.

Als er geld op de derdengeldenrekening van een notaris is gestort, behoort dit geld nog steeds tot het box 3 vermogen van degene die het geld heeft gestort, dit aldus een arrest van de Hoge Raad.

Een hardnekkig misverstand is, dat het geld dat bij de notaris op de derdengeldenrekening staat, niet belast wordt. Het staat tenslotte op de peildatum niet meer op de rekening van de belastingplichtige. Onder het Box 3 vermogen vallen echter ook de claims die deze heeft op anderen, zoals de notaris, aldus een uitspraak van het Gerechtshof in Den-Haag. Dus ook de waarborgsom of het eigen geld voor de aankoop dat al is overgeboekt, moet de belastingplichtige toch vermelden in de aangifte.

Indien bedragen langer dan drie dagen vóór de datum van ondertekening van de akte(n) op onze derdengeldenrekening staan dan brengen wij een bedrag aan administratiekosten ad € 20,00 (€ 24,20 incl. BTW) in rekening.

Openingstijden

Voor informatie en/of een prijsopgave, kunt u contact met ons opnemen.
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

Of via ons Contactformulier

  

Ons adres

Zwartelaan 28
2271 BR Voorburg

070-387 06 02
info@notariskantoordom.nl